Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

85 lat Szkolnych Kas Oszczędności… trochę historii

Potrzebę wprowadzenia tematyki oszczędności do szkolnych programów nauczania postulowano w Polsce już w XVIII wieku, m.in. w materiałach utworzonej w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie nowożytnego Ministerstwa Oświaty. Do idei uzupełnienia programów szkolnych o zagadnienia dotyczące oszczędności i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi powrócono kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1925 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław Grabski wydał okólnik głoszący, że dzieci i młodzież należy uczyć umiejętności i zasad oszczędzania pieniędzy. Nauka miała być realizowana poprzez system szkolnych kas oszczędności.

Pierwsze kasy szkolne, w których uczniowie mogli gromadzić swoje kieszonkowe, powstały w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX w. Na ziemiach polskich idea SKO rozwijała się głównie w zaborze austriackim.  Po odzyskaniu niepodległości, dzięki okólnikowi Grabskiego, tworzenie SKO zostało uregulowane prawnie.
W styczniu 1935 r. szkolne kasy oszczędności zostały oddane pod kuratelę Pocztowej Kasy Oszczędności (dzisiejszego PKO Banku Polskiego), największej instytucji oszczędnościowej II RP.
W roku szkolnym 1934/1935 r. do SKO organizowanych przez PKO przystąpiło ponad 5,5 tys. szkół, a książeczki oszczędnościowe otworzyło prawie 0,5 mln uczniów. Do wybuchu II wojny SKO działało w blisko 14 tysiącach szkół i skupiało ponad milion uczniów. Prowadzenie SKO traktowane było jako ważny element edukacji społecznej w rodzącej się po latach zaborów państwowości polskiej.
Od samego początku PKO wspierała działania szkół uczestniczących w SKO oraz pracujących w nich nauczycieli. Do szkół przekazywane były materiały dydaktyczne, poradniki dla nauczycieli, czasopisma dla młodzieży („Młody Obywatel”), a ponadto PKO organizowała konkursy z atrakcyjnymi nagrodami finansowymi i rzeczowymi. Dynamiczny rozwój SKO został zahamowany wraz z wybuchem II wojny światowej.
Po wznowieniu działalności w 1945 r. PKO zaczęła inicjować różnego rodzaju akcje propagujące idee oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami. Działania Pocztowej, a od 1950 r. Powszechnej Kasy Oszczędności wpisywały się w szerszy kontekst związany ze zmianami w gospodarce (odbudowa kraju po zniszczeniach wojennych) oraz wdrażaną przez władze komunistyczne ideologią (współzawodnictwo pracy, kolektywizm, walka ze wszelkimi przejawami "marnotrawstwa").
Od 1947 r. PKO zaczęła organizować SKO na dużą skalę. Działalność szkolnych kas oszczędności wpisywała się w obowiązujący po wojnie model wychowania dzieci i młodzieży. Promocja idei SKO realizowana była m.in. przy pomocy dostarczanych do szkół materiałów propagandowych, w tym m.in. gazet (wznowiono wydawanie „Młodego Obywatela”, ale w formie gazetki ściennej), broszur (ich tytuły, np. „Jesteśmy na dorobku”, odpowiadały wyzwaniom stojącym przed Polską), zbiorów opowiadań.
PKO organizowała również konkursy dla szkół, uczniów i nauczycieli, w których można było wygrać bardzo pożądane w okresie PRL produkty. Dla przykładu w roku szkolnym 1957/1958 zorganizowano międzyszkolny konkurs „Sztafeta Oszczędnych”,
w którym uczestniczyło pół miliona dzieci, a do wygrania były między innymi: rowery, radioodbiorniki, zegarki, sprzęt sportowy i fotograficzny. W kolejnych latach konkurs ten ponawiano. Grupowo można było wygrać głównie wycieczki – do stolicy albo nad morze.
W 1958 r. wprowadzono srebrne i złote odznaki honorowe dla nauczycieli opiekujących się Szkolnymi Kasami Oszczędności, które wiązały się z nagrodami pieniężnymi.  Nauczycielom, którzy aktywnie zajmowali się SKO, bank fundował również wczasy.
Innym dużym konkursem była zorganizowana w roku szkolnym 1959/1960 ogólnopolska „Olimpiada Oszczędnych”, w której wzięło udział przeszło milion dzieci.
Oprócz samej akcji odkładania pieniędzy, bank tworzył i inicjował przygotowywanie materiałów promujących oszczędzanie w SKO. Od 1958 r. wydawano m.in. gazetkę ścienną „Wiadomości SKO”, która trafiała do szkół, a w Polskim Radiu nadawana była popularna audycja „Błękitna Sztafeta”.
Dzięki odgórnym wytycznym Ministerstwa Oświaty działalność szkolnych kas oszczędności prowadzonych przez PKO docierała do niemal każdej polskiej szkoły (podstawowej, średniej, zawodowej). Wyniki były imponujące – w 1957 r. działało ponad 19 tys. SKO, w 1963 r. prawie 24 tys. (82% polskich szkół), w 1974 r. mimo tendencji spadkowej, prawie 18 tys. Łącznie swoje oszczędności poprzez SKO lokowało w Powszechnej Kasie Oszczędności (pod taką nazwą PKO funkcjonowała od 1950 r.) kilka milionów najmłodszych Polaków. W 1987 r. organizowanie szkolnych kas oszczędności zostało po raz pierwszy wpisane do statutu Powszechnej Kasy Oszczędności – banku państwowego, jako jedna z czynności realizowanych przez bank.
Już w latach 80., mimo wsparcia Ministerstwa Oświaty oraz Związku Harcerstwa Polskiego, dotychczasowy model funkcjonowania szkolnych kas oszczędności tracił na atrakcyjności. Świadczyła o tym liczba szkół oszczędzających w SKO, która spadła do ok. 7 tys. W okresie transformacji ustrojowej, której towarzyszyły głębokie przeobrażenia polskiej gospodarki, w tym sektora bankowego, edukacja ekonomiczna najmłodszych poprzez SKO musiała zejść na dalszy plan.

joomplu:3824
PKO Bank Polski nie zapomniał jednak o szkołach i uczniach oszczędzających w SKO. Bank nadal organizował sztandarowy konkurs „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”, w którym wartość nagród wynosiła co roku ok. 7 mld zł, a po denominacji złotówki przeprowadzonej w 1995 r. - 700 000 zł.
W 1999 r. w nowym statucie PKO Banku Polskiego wśród czynności realizowanych przez bank wymieniono „prowadzenie szkolnych kas oszczędności”.

Do szkół przekazywane były również materiały edukacyjne przygotowane przez bank, a na okładkach zeszytów SKO, czy plakatach dominowały popularne w latach 90. dinozaury i amerykańskie zespoły młodzieżowe. Rok szkolny 2010/2011 to wprowadzenie SKO do Internetu. Bank udostępnił szkołom cieszącą się ogromną popularnością platformę "SzkolneBlogi.pl". Dziś swoje blogi, dokumentujące działania podejmowane przez szkoły w ramach SKO, prowadzi już ponad 550 placówek oświatowych. Dodatkowo uruchomiono grupę w serwisie „Nasza Klasa”, o nazwie "Szkoła Oszczędzania", która w tej chwili zrzesza około 75 tysięcy fanów.

Aktualnie w programie SKO prowadzonym przez PKO Bank Polski uczestniczy około 4,6 tysiąca społeczności szkolnych z całego kraju (co trzecia szkoła podstawowa w Polsce). Liczba dzieci posiadających SKO Konto dla Ucznia wynosi ponad 155 tysięcy, a oferta edukacyjna programu dociera do ponad 1 miliona uczniów polskich szkół. Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności nieprzerwanie pozostaje edukacja ekonomiczna młodego pokolenia, w tym nauka postaw przedsiębiorczych.

joomplu:3821

Taką historię mają Szkolne Kasy Oszczędności. Poznaliśmy ją przy okazji świętowania 85 rocznicy ich powstania.
W naszej Szkole uczciliśmy tę rocznicę, a obchody rozpoczęliśmy 14 stycznia – w dzień rocznicy.
Podczas tygodnia odbył się szereg lekcji o tej tematyce.

joomplu:3818joomplu:3822

 

joomplu:3819joomplu:3823

 

joomplu:3820

Uczniowie rozwiązywali rebusy, zagadki. Starsi układali domowe budżety. Wszyscy rozmawiali o oszczędzaniu i funkcjonowaniu  SKO, również w naszej Szkole.
Dziękujemy za zaangażowanie i udział w zajęciach.

 

                                                                                                Opiekunowie SKO

100 lat PKO Banku Polskiego…

Z okazji 100 lat PKO Banku Polskiego, tegoroczny Szkolny Konkurs Wiedzy o Polskim Złotym poświęcony był tej tematyce. Chętni uczniowie z klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły branżowej odpowiadali na pytania testowe związane z historią polskiej waluty, ale i z historią pierwszej kasy oszczędności, jakim była PKO, czyli Pocztowa Kasa Oszczędności. 

joomplu:3555joomplu:3556joomplu:3559

Najlepiej swoją wiedzę zaprezentowali: Sz. Szoma – I miejsce, T. Pekról, R. Misztal – II miejsce,
K. Pickhaus, B. Bar  – III miejsce, K. Nowak, D. Kolczyk, B.Pickhaus, M. Chrobak, A. Łukasiewicz – wyróżnienie.
W ramach obchodów rocznicy odbyły się również lekcje – spotkania informacyjne oraz przygotowano gazetkę okolicznościową.

joomplu:3561

                                                                   Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

                                                                                          A.Ilów, A.Zagórska – opiekunowie SKO

Odwiedziny w oddziale Banku PKO …

W maju odwiedziliśmy nasz zaprzyjaźniony oddział Banku PKO. Kolejny raz, korzystając z uprzejmości Dyrekcji Banku mogliśmy poznać pracę „bankowców” od zaplecza. W tajniki bankowej codzienności wprowadziła nas Kierownik Zespołu Obsługi Klienta – p. Krystyna Zielińska – Mazur. Uczniowie usłyszeli na czym polega praca przy tzw. „okienkach”, a na czym na stanowiskach samodzielnych, co klient może załatwić przychodząc do oddziału. Ponadto poznaliśmy zasadę działania tzw.”kolejkowicza” oraz otrzymaliśmy niezbędne informacje dot. bankowości elektronicznej.

joomplu:2814

Jednak punktem kulminacyjnym spotkania  było podsumowanie kwietniowego Szkolnego Konkursu Wiedzy, w którym brali udział uczniowie wszystkich klas, a który łączył się treściami z ostatnim spotkaniem z przedstawicielami  Banku w naszej Szkole. Pani Kierownik wręczyła dyplomy i nagrody oraz podkreśliła, że cieszy się, iż wiedza, która nie jest w programie szkolnym, jest realizowana przez SKO, i że uczniowie tak chętnie biorą udział w tych przedsięwzięciach.

„HISTORIA ZŁOTÓWKI” – czyli Szkolny Konkurs Wiedzy o Polskim Złotym

„HISTORIA ZŁOTÓWKI” – czyli Szkolny Konkurs Wiedzy o Polskim Złotym

„Złotówka” pojawiła się po raz pierwszy jako moneta w roku 1663. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. złoty polski został wprowadzony do obiegu 29 kwietnia 1924r. W wyniku reformy pieniężnej przeprowadzonej przez ministra finansów Władysława Grabskiego, zastąpił zdewaluowaną markę polską oddziedziczoną po państwie niemieckim. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy wprowadzili do obiegu na terytorium Generalnej Guberni nowy pieniądz o tej samej nazwie – złoty. Po zakończeniu wojny złoty powrócił i do dziś jest oficjalną nazwą polskiego pieniądza.

Świętując kolejną rocznicę wprowadzenia do obiegu „złotego”, w naszej szkole odbyła się IV edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy na temat historii polskiej waluty. Wzięło w nim udział 14 uczniów, którzy wykazali się dużą wiedzą ponadprogramową. Uczestnicy prezentowali wyrównany poziom, mimo różnicy wieku, a najlepsi okazali się: Szkoła Podstawowa: B. Pickhaus i K. Bielecki; Gimnazjum: T. Pekról i B. Bar; Szkoła Branżowa: M. Burzyński i M. Kubów.
Wyróżnieni: D. Pekról, K. Pickhaus, Sz. Szoma, P. Espenschied, D. Kubiesa, I. Tkaczyk, A. Jur.

joomplu:2746joomplu:2747joomplu:2748joomplu:2749joomplu:2750joomplu:2751

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie!!!                           

A.Zagórska, A.Ilów – opiekunowie SKO

Spotkanie z przedstawicielami Oddziału Banku PKO …

Pod koniec lutego, na nasze zaproszenie odpowiedział Oddział Banku PKO w Grodkowie i mogliśmy na spotkaniu informacyjnym gościć przedstawicieli: p. K. Zielińską – Mazur oraz p. A.Sitko.Celem spotkania było uaktualnienie wiedzy naszych uczniów – członków SKO na temat funkcjonowania banku, Szkolnych Kas Oszczędności oraz poznanie nowych sposobów oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

joomplu:2632

Panie, w sposób jasny i konkretny omówiły w/w zagadnienia i jeszcze raz zachęciły do włączenia się w działalność Szkolnej Kasy działającej w Ośrodku. Zademonstrowały nowinki techniczne bankowości elektronicznej, co wzbudziło duże zainteresowanie uczniów. Na zakończenie Przedstawicielki Banku przekazały małe upominki dla naszych Uczniów i zaprosiły na spotkanie do siedziby Oddziału. Po spotkaniu pojawiły się deklaracje nowych członków SKO, czyli cel został osiągnięty!!!

                                                                                     Dziękujemy i do zobaczenia!!!

                           A.Ilów, A.Zagórska

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Września 2020
Imieniny obchodzą
Dadźbog, Franciszek, Michalina
Do końca roku zostało 94 dni.
Zodiak: Waga

Licznik odwiedzin

311400
DzisiajDzisiaj149
WczorajWczoraj170
W tym miesiącu W tym miesiącu 5573
ŁącznieŁącznie311400
Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy, Twoje IP:3.234.250.24